Vores persondatapolitik

1. Generelt
Musik&Rejser udbyder rejser indenfor og udenfor EU.
Musik&Rejser henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Musik&Rejser”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Rejsebureauet Schønberg Musik&Rejser, Virkningsadresse: Ringstedvej 25, 4171 Glumsø, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Musik&Rejsers Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Musik&Rejser er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Klarkom er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Musik&Rejser er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside
Mailchimp

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Musik&Rejser har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Musik&Rejser, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Musik&Rejser. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Musik&Rejser indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Musik&Rejser, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Musik&Rejser indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Musik&Rejser tjenester til jer. Musik&Rejser indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

Musik&Rejser indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Musik&Rejsers interne politikker og håndhæve Musik&Rejsers handelsbetingelser.

Endelig indhenter Musik&Rejser jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Musik&Rejser har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Musik&Rejser kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Musik&Rejser, fordi Musik&Rejser har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Musik&Rejser kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Musik&Rejser behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Musik&Rejser giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Musik&Rejser samtykke til dette.

Musik&Rejser giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Musik&Rejser må anvende jeres oplysninger til brug for Musik&Rejsers tilbudstjeneste, behandler Musik&Rejser følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Musik&Rejser og Musik&Rejsers samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Musik&Rejser registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Musik&Rejsers tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Musik&Rejsers tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Musik&Rejser registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Musik&Rejsers tjenester.

3.3.2 Data
Musik&Rejser registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Musik&Rejsers Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Musik&Rejser indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Musik&Rejser kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Musik&Rejser har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Musik&Rejser anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Musik&Rejsers tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Klarkoms tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Musik&Rejser Services accepterer I, at Musik&Rejser anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Musik&Rejser anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Musik&Rejser kan vise de seneste aktiviteter om Musik&Rejser fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Musik&Rejser må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Musik&Rejser Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Musik&Rejser, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Musik&Rejser skal yde support til jer, kan Musik&Rejser behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Musik&Rejsers support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Musik&Rejser support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Musik&Rejser tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Klarkom vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Musik&Rejser support, så kan Musik&Rejsers medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Musik&Rejser, I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Musik&Rejsers Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Musik&Rejser tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Musik&Rejsers Services.

3.5.4 Hjemmel
Musik&Rejser tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Musik&Rejser tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Musik&Rejsers eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Musik&Rejser må tilgå jeres detaljerede data. Musik&Rejsers support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Musik&Rejser i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Musik&Rejser ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Musik&Rejser videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Musik&Rejser kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Musik&Rejser er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Musik&Rejser kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Musik&Rejser. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Musik&Rejser, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Musik&Rejser opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Musik&Rejsers services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Musik&Rejser kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Musik&Rejser opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Musik&Rejser. Musik&Rejser kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Klarkoms retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Klarkom i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Musik&Rejser behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Musik&Rejser har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Musik&Rejser behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Musik&Rejsers brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Musik&Rejser behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Musik&Rejser har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Musik&Rejser måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Musik&Rejser hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Klarkom måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Musik&Rejsers Service, kan I altid kontakte Musik&Rejser, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Musik&Rejser til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Musik&Rejsers behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Musik&Rejsers eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Musik&Rejser vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Musik&Rejser anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Musik&Rejser anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA

7.2 Musik&Rejser kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Musik&Rejser behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Musik&Rejser behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Musik&Rejser har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Musik&Rejsers medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Musik&Rejsers medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Musik&Rejser.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Musik&Rejsers Service.

10. Ændringer af politikken
Musik&Rejser kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Musik&Rejser forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Musik&Rejsers Service.

10.2 Musik&Rejser orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Musik&Rejsers behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til musikogrejser@paradis.dk

11.1 Musik&Rejser har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Musik&Rejser vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Musik&Rejser databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Schønberg Musik&Rejser, Att.: Morten, Ringstedvej 25, 4171 Glumsø eller musikogrejser@paradis.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Musik&Rejsers behandling af jeres persondata, kan I kontakte Musik&Rejsers databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Musik&Rejsers persondatabehandling, kan det ske til Musik&Rejser eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Musik&Rejsers kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018.